Esoteerika

Ravitsemine:

Kvantpuudutus. Ma arvan, et on jube lahe, kui oskad inimesi kuidagi looduslikult ravida ja aidata. See on oskus, mis jääb sinuga alati.


Usundid:

Wicca

Mulle on erinevad isikud kinkinud raamatuid selle usundi kohta, mida kutsutakse ka "Kunstiks". Seega jõudis nõiakunst minuni tahtmatult läbi teiste inimeste. Alguses lugesin neid, kui lastejutte meelelahutuseks, kuid süvenedes tundub asjal ka sisu olevat. Wicca sobitub hästi minu maailmapilti.
Kui huvitab, siis tasub uurida neid raamatuid:
"Suur Loitsuraamat", "Nõiakunsti käsiraamat", "Maa. Õhk. Tuli. Vesi.", "Praktiline teejuht nõiakunsti ja maagilistesse loitsudesse"  jms.

Wicca eetika- ja moraalikoodeks võetakse kokku järgnevaga:

Sa tee, mida soovid, kui see kurja ei too.

Eileen Holland on oma "Nõiakunsti käsiraamatus" kirja pannud Wicca koodeksi, mis on tuntud ka, kui Tarkade nõuanne:

1. Täitma pead sa vika seadust
tulvil armastust ja usaldust.

2. Ela ja lase elada - 
õiglaselt võta ja õiglaselt anna ka.

3. Ring tuleb kolm korda loitsida,
et kurjad vaimud sisse ei saaks.

4. Et loits saaks väe ja seisaks meeles,
sa lausu sõnu riimi keeles.

5. Pilk olgu mahe, puude kerge sul -
napp olgu kõne, kuula teraselt.

6. Päripäeva astu, kui kasvab kuu,
ja tantsi, huulil vika ruun.

7. Ent vastupäeva käi, kui kuu kahaneb,
ja ulub libahunt, käokinga peljates.

8. Kui kuu on loomas end ja uus,
ta käele anna kaks kord' suud.

9. Taevalael, kui kumab hõbeketas,
oma südame iha rahuldada võta.

10. Põhjatuul kui möirgab, kuri -
lukku uks ja mastist puri.

11. Lõunakaarest puhub tuul -
armusuudluse saab huul.

12. Kui tuul idakaarde kisub,
oota uut, pea püha pidu.

13. Kui läänetuul sul vaikselt hüüab,
ei lahkund hinged rahu leia.

14. Paja all' pane üheksa puud,
olgu leek väike või suur.

15. On leeder Jumalanna püha puu -
kui viskad ta tulle, ootab needus sind suur.

16. Kui ratas hakkab pöörlema,
siis Beltane-lõkked süüta sa.

17. Ja Yule aeg kui saabumas,
siis läida halg ja lase valitsema Paan.

18. Sa austa põõsaid, puid ja lilli,
siis jumalanna sulle õnnistuse kingib.

19. Sinna, kuhu voolab vesi virvendav,
viska kivi - tõe siis teada saad.

20. Puudus kui sul käes on miskist,
teiste ahnusega ära riski.

21. Rumalaga ära aega viida
ega teda oma sõbraks liida.

22. Rõõm kohtudes ja rõõm ka lahkudes -
lööb pale punama, teeb soojaks südame.

23. Kolme seadust ikka meeles pea:
kolm korda kurja ja kolm korda head.

24. Et ebaõnn ei saaks sind kätte,
sa kanna laubal sinist tähte.

25. Ja armastuse ole truu ning kindel,
kui kallimal su vastu pole patte hingel

26. Vika seadus neis üheksas sõnas on koos:
sa tee, mida soovid, kui see kurja ei too.

Tõlkinud Hana Arras, 2004. kirjastus Ersen

Kõigist selle koodeksi punktidest ma aru ei saa. Õnneks, sest järelikult on veel midagi avastada.
"Kolme seadus" omandab siin justkui uue tähenduse, ehkki tavaliselt on seda tõlgendatud nii, et Kunsti abil tehtu tuleb kolmekordselt tagasi.

Kuna igaüks võib omamoodi aru saada lisan ka originaali "Rede of The Wiccae"

Bide within the Law you must, in perfect Love and perfect Trust.
Live you must and let to live, fairly take and fairly give.
For tread the Circle thrice about to keep unwelcome spirits out.
To bind the spell well every time, let the spell be said in rhyme.
Light of eye and soft of touch, speak you little, listen much.
Honor the Old Ones in deed and name,
let love and light be our guides again.
Deosil go by the waxing moon, chanting out the joyful tune.
Widdershins go when the moon doth wane,
and the werewolf howls by the dread wolfsbane.
When the Lady's moon is new, kiss the hand to Her times two.
When the moon rides at Her peak then your heart's desire seek.
Heed the North winds mighty gale, lock the door and trim the sail.
When the Wind blows from the East, expect the new and set the feast.
When the wind comes from the South, love will kiss you on the mouth.
When the wind whispers from the West, all hearts will find peace and rest.
Nine woods in the Cauldron go, burn them fast and burn them slow.
Birch in the fire goes to represent what the Lady knows.
Oak in the forest towers with might, in the fire it brings the God's
insight. Rowan is a tree of power causing life and magick to flower.
Willows at the waterside stand ready to help us to the Summerland.
Hawthorn is burned to purify and to draw faerie to your eye.
Hazel-the tree of wisdom and learning adds its strength to the bright fire burning.
White are the flowers of Apple tree that brings us fruits of fertility.
Grapes grow upon the vine giving us both joy and wine.
Fir does mark the evergreen to represent immortality seen.
Elder is the Lady's tree burn it not or cursed you'll be.
Four times the Major Sabbats mark in the light and in the dark.
As the old year starts to wane the new begins, it's now Samhain.
When the time for Imbolc shows watch for flowers through the snows.
When the wheel begins to turn soon the Beltane fires will burn.
As the wheel turns to Lamas night power is brought to magick rite.
Four times the Minor Sabbats fall use the Sun to mark them all.
When the wheel has turned to Yule light the log the Horned One rules.
In the spring, when night equals day time for Ostara to come our way.
When the Sun has reached it's height time for Oak and Holly to fight.
Harvesting comes to one and all when the Autumn Equinox does fall.
Heed the flower, bush, and tree by the Lady blessed you'll be.
Where the rippling waters go cast a stone, the truth you'll know.
When you have and hold a need, harken not to others greed.
With a fool no season spend or be counted as his friend.
Merry Meet and Merry Part bright the cheeks and warm the heart.
Mind the Three-fold Laws you should three times bad and three times good.
When misfortune is enow wear the star upon your brow.
Be true in love this you must do unless your love is false to you.
These Eight words the Rede fulfill:
"An Ye Harm None, Do What Ye Will"

Miks ma seda siin nii pikalt kirjutan ja esitlen?
Sest väe ja oskustega kaasneb ka vastutus!! Vahel karistatakse oma teadvusega mängijaid paanikahäirete  või hullumeelsuse või millegi muu sarnasega - väge saades ja kasutades tuleb selleks valmistunud olla!!

Minu poole on pöördutud palvega teha olematuks väega vürtsitatud kuri maagiline riitus ja sellega kaasnenud halb soov... Noh, ma ei saa võtta teilt vastutust. Teatud asju annab teha, kuid see "luukere jääb kappi" alles.

Vahest hakkab mõnel kergem, kui meenutan Thule Lee õpetust, mille järgi saab oma soove positiivselt üle lausuda :) Ent see kehtib ilmselt "väikese maagia" korral.


Siinkohal oleks paslik meenutada Wicca usu põhimõtteid. Väljavõte Uue põlvkonna Suurest Loitsuraamatust:

* Me kasutame riitusi enda häälestamiseks elu jõudude loomulikule rütmile, mida märgivad kuufaasid ja aastaaegade kvartalid ning poolkvartalid.

* Me tunnistame, et meie tarkus paneb meile ainukordse vastutuse keskkonna ees. Me püüame elada kooskõlas loodusega, ökoloogilises tasakaalus, mis annab täiuse elule ja teadvusele evolutsioonilises mõistes.

* Me tunnistame oma jõu ulatust, mis on hulga suurem, kui keskmisele inimesele paistab. Kuna jõud on harilikust kaugelt suurem, nimetame me seda jõudu mõnikord "üleloomulikuks", aga me näeme seda asuvat igaühe loomulike võimete piires.

* Me kujutleme, et Universumi Loov Jõud ilmutab end polaarsuse kaudu - maskuliinsena ja feminiinsena - ja et see Loov Jõud elab kõigis inimestes ja toimib läbi maskuliinse ja feminiinse poole läbikäimise. Me ei hinda kumbagi teisest kõrgemaks, teades, et kumbki toetab teist. Me hindame seksuaalsust naudinguna, Elu sümboli ja kehastusena.

* Me tunnustame nii väliseid kui sisemisi või psühholoogilisi maailmu - mida mõnikord nimetatakse vaimuilm, kollektiivne alateadvus, sisemised tasandid jne - ja näeme nende kahe mõõtme läbikäimises paranormaalsete nähtuste ja maagiliste harjutuste alust. Me ei jäta kumbagi mõõdet tähelepanuta, pidades mõlemat mõõdet oma täiusetaotlustes vajalikuks.

* Me ei tunnusta ühtegi autoritaarset hierarhiat, aga austame neid, kes õpetavad, peame lugu neist, kes jagavad oma suuremaid teadmisi ja tarkust ning tunnustame neid, kes on vapralt ennast pühendanud juhtimisele.

* Me näeme usku, nõidust ja elutarkust ühendatuna selles, kuidas inimene maailma näeb ja selles elab - maailmavaates ja elufilosoofias, mida me nimetame NõiaKunstiks või Wicca eluviisiks.

* Enda nimetamine nõiaks ei tee kellestki nõida - aga samuti mitte pärilikkus ega tiitlite, kraadide või pühitsuste kogumine. Nõid soovib valitseda endas jõude, mis teevad võimalikuks targalt ja hästi elatud elu, tegemata liiga teistele ja olles kooskõlas loodusega.

* Me tunnistame, et elu jaatamine ja täiustamine evolutsiooni jätkumises ja teadvuse arengus annab tähenduse Universumile, mida me tunneme, ja meie isiklikule osale selles Universumis.

* Meie ainus vaen kristluse või mõne muu religiooni või elufilosoofia vastu piirdub sellega, kuivõrd need institutsioonid on väitnud end olevat "üksainus õige ja ainuke tee" ning püüdnud võtta teistelt isikutelt vabadust ja alla suruda muid usulisi tavasid ja uskumusi.

* .... nõidadena ei tunne me, et meid ohustaksid vaidlused Kunsti ajaloo, mitmesuguste terminite päritolu, lahknevate traditsioonide kõikvõimalike aspektide üle. Me hoolitseme oma oleviku ja tuleviku eest.

* Me ei tunnusta "absoluutse kurjuse" mõistet ega kummarda ühtki kristlikus traditsioonis "Saatanaks" või "Kuradiks" nimetatud olevust. Me ei otsi võimu teiste kannatuste kaudu ega lepi arusaamaga, nagu võiks isikliku kasu saada ainult teiste ilmajätmise läbi.

* Me töötame koos loodusega selle nimel, mis on kasulik meie tervisele ja heaolule. Kuna meid ei seo teiste aegade ega kultuuride tavad, ei pea me alluma ühelegi isikule ega jõule, mis oleks suurem kui meie enda olemises avalduv Jumalikkus. ... nõidadena tervitame ja austame me kõiki elujaatavaid õpetusi ja pärimusi. Me tahame kõigilt õppida ja õpitut jagada. Me ei taha avada teed Wicca hävitamiseks omakasupüüdlikele eneseülistajatele või nende põhimõtetega vastuolus olevatele filosoofiatele ja tavadele. Püüdes välja jätta neid, kelle kombed lahknevad meie omadest, ei taha me keelata osalust ühelegi inimesele, kellel on siiras huvi meie tarkuste ja usu vastu, vaatamata rassile, nahavärvile, soole, eale, rahvuslikule või kultuurilisele päritolule või seksuaalsetele eelistustele.Muud huvitavad ja arendavad Raamatud:

"Kohaloleku jõud siin ja praegu" Eckhard Tolle
"Teadvuse seisundid"
"Ekstaasi poliitika" Timothy Leary
"Elamine rõõmus" Sanaya Roman, Valgusesaar 2003
"Nõiakunsti käsiraamat"
"Samaani õpik"
"Elu pärast surma. Tõenduse taak" Deepak Chopra

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar