esmaspäev, 30. september 2013

Ökotsiid - anna oma hääl!

Ökotsiid on ökosüsteemi ulatuslik kahjustamine või hävitamine. Sageli on kasumlikum kahjustada ja maksta trahvi. Ökotsiid ei tohiks olla valik - see peab olema karistatav kuriteona! Lõpetame ökotsiidi Euroopas! www.endecocide.euKirjeldus
Grupi kodanikena oleme teinud ettepaneku Euroopa Liidule luua seadus, mis muudaks ökotsiidi kuriteoks. Kui vähemalt 1 miljon EL kodanikku 7 erinevast riigist seda ettepanekut 21. jaanuariks 2014 toetavad, läheb see arutamisele EL’i tasandil.

Euroopa kodanikualgatus nõuab ökotsiidi kriminaliseerimist viiel juhul:
- kui ökotsiid on toime pandud ELi alal;
- kui ökotsiidi on toime pannud ELi kodanikud;
- kui ökotsiidi on toime pannud ELis registreeritud ettevõtted, isegi kui tegutsetakse väljaspool ELi;
- kui imporditakse tooteid ELi, mille tootmine põhjustab ökotsiidi;
- kui ELi pangad ja teised finantsasutused investeerivad ökotsiidi põhjustavatesse tegevustesse, hoolimata tegevuste asukohast.

Miks vajame ökotsiidi seadust?
Sest see aitab meil:
- Võtta omaks terviklik looduse mõistmine (vastukaaluks praegusele õigusloomele, kus keskkonna eraldi osad nagu floora ja fauna on kaitstud, kuid mitte ökosüsteemid tervikutena)
- Hoida ja kaitsa elurikkust
- Võtta tõsiselt meie kohustusi tulevaste põlvede ees
- Anda tõuge üleminekuks rohemajandusele
- Aidata luua muutust ühiskonna väärtustes, kus ka ökosüsteemidel on õigus elule


 www.endecocide.eu

http://www.endecocide.eu/#howtovote

neljapäev, 26. september 2013

Otsusta nüüd lõpuks ära!

Selle asemel, et igapäevaselt muretseda ja närveerida, võiksid lõpuks juba ära otsustada, et: